ZZP Verzekeringen

Verzekeringen voor ZZP-ers

Als ZZP-er kan je verschillende bedrijfsverzekeringen afsluiten die ook voor ZZP-ers gelden. Het is namelijk zo dat particuliere verzekeringen geen schade dekken die tijdens het werk als ZZP-er ontstaan is. Daarom zijn hieronder enkele verzekeringen die je als ZZP-er kunt afsluiten op een rijtje gezet. Dan ben je er in ieder geval bewust van dat deze verzekeringen er zijn.

Het grote voordeel van het ZZP-er zijn, is waarschijnlijk het zelfstandig ondernemen. Het zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet. Maar dit houdt wel in dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor de risico’s die het werk kan meebrengen. Van deze risico’s moet je jezelf bewust zijn en een keuze maken of je die wilt afdekken of dat je besluit dat je dit risico zelfstandig kunt dragen.

Voor zelfstandige ondernemers zonder personeel zijn er onder andere deze verzekeringen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
  • Aansprakelijkheidsverzekering beroep
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP-ers
  • Zakelijke Brandverzekering/ Eigendommen- bedrijfsmiddelen verzekering
  • Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekeringen kunnen afgesloten worden via één van de verzekeraars.

 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en zzp

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade die je als ZZP-er, freelancer, of ondernemer aan derden hebt toegebracht tijdens het werk. Tijdens het uitvoeren van een opdracht kan het namelijk gebeuren dat er door jezelf schade wordt veroorzaakt aan bijvoorbeeld personen, instellingen, of goederen. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is een relatief goedkope standaardverzekering, die ongelukken dekt waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Ook werkgeversaansprakelijkheid of productaansprakelijkheid (onder voorwaarden) valt onder deze soort van aansprakelijkheidsverzekering.

 

Aansprakelijkheidsverzekering beroep

Deze verzekering dekt immateriële schade die kan ontstaan als gevolg van fouten in je beroepsuitoefening. Je kunt als ZZP-er bijvoorbeeld tijdens een opdracht het bedrijf verkeerd adviseren of een ontwerpfout maken waardoor er gevolgschade in de vorm van gemiste omzet of winst ontstaat bij dat bedrijf. Deze gemiste omzet of winst is dan immateriële schade. De verzekering hiervoor is bedrijfs- of branche specifiek. In sommige branches komt het voor dat opdrachtgevers een aansprakelijkheidsverzekering beroep als voorwaarde stellen.

Zelf de aansprakelijkheid voor zover mogelijk inperken

Je zou als ZZP-er de aansprakelijkheid al iets kunnen beperken door in contracten algemene voorwaarden op te stellen. Als je in een contract de aansprakelijkheid goed regelt, sta je daardoor wettelijk al iets sterker. Het is wel zo dat de meeste bedrijven eigen inkoopvoorwaarden hebben, waardoor je eigen algemene voorwaarden meestal niet meer gelden.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP-ers

Werknemers in loondienst betalen via het loon verplicht premie voor de sociale zekerheid, zodat ze doorbetaald worden bij ziekte of een vangnet hebben bij arbeidsongeschiktheid. De ZZP-er wordt hier echter niet toe verplicht, deze moet hier zelf iets voor regelen. Sinds 2004 is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen namelijk afgeschaft, waardoor de ZZP-er niet meer verplicht via de belastingaangifte is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Je moet nu zelf als ZZP-er bepalen of en hoe je de inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan je de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekeren. Op deze manier kan je er voor zorgen dat je bij arbeidsongeschiktheid geen/minder inkomstenverlies lijdt en dat je onderneming kan blijven voortbestaan. Ondanks dat de premies van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vrij hoog zijn, moet je er wel goed over nadenken. Anders kan je als ZZP-er bij arbeidsongeschiktheid namelijk alleen een beroep doen op een bijstandsuitkering. Of je die bijstandsuitkering ook daadwerkelijk krijgt hangt weer af van een aantal regels.

Je kan als startende ondernemer overigens ook een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Daarmee ben je toch verzekerd van inkomen als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Er zijn wel regels aan verbonden. Zo moet je jezelf tijdig aanmelden voor de vrijwillige verzekering: binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via het werk of uitkering is gestopt. De premies zijn net als die van de verzekeraar aftrekbaar van de belasting.

 

Brandverzekering/ Eigendommen- bedrijfsmiddelen verzekering voor bedrijven

Omdat een schade door brand grote financiële gevolgen kan hebben, is het raadzaam om een brandverzekering te hebben. Als ZZP-er heb je niet altijd een bedrijfspand nodig waardoor er nu ook verzekeringen zijn die alleen de eigendommen en de bedrijfsinventaris verzekeren. Tegenwoordig wordt de brandverzekering vaak uitgebreid aangeboden met een verzekering tegen storm, water, of diefstal door inbraak.

 

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Als ZZP-er krijg je met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering juridische bijstand als er een conflict is ontstaan wat verband houdt met je werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld een geschil zijn op het terrein van arbeidsrecht, sociale wetgeving, geschillen over het bedrijfspand, verzekeringen en vergunningen, geschillen met leveranciers van diensten, producten en materialen of geschillen met afnemers. Meestal wordt juridische hulp bij incassozaken ook gedekt door de rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven.

Hierboven zijn de meest belangrijkste verzekeringen voor de ZZP-er besproken. Er zijn nog meer verzekeringen voor de ZZP-er. Meer informatie over die verzekeringen kan je bij één van de verzekeraars vinden.