ZZP Energie

Zakelijk energie voor ZZP-ers

Als ZZP-er kun je gebruik maken van zakelijke energie. Energieleveranciers hebben namelijk een zakelijk stroomaanbod ontwikkeld voor ZZP-ers waarbij de zakelijke tarieven voor energie gelden. Ook als je thuis werkt en een eenmanszaak hebt, kun je van deze zakelijke energie gebruik maken. De zakelijke energie tarieven kunnen lager liggen dan de gewone energietarieven. Je mag als ZZP-er het zakelijke energie tarief voor het gehele huishouden gebruiken, dus ook voor het privéhuishouden.

Verder biedt de Belastingdienst een fiscaal voordeel voor het gedeelte van de energie dat je voor je bedrijf gebruikt.

De volgende energieleveranciers bieden zakelijke energie voor ZZP-ers aan:

Of laat een energie-vergelijkingssite het werk voor je doen: klik hier voor een ZZP energievergelijking

Belastingdienst biedt voordeel voor zakelijke energie

De Belastingdienst maakt het mogelijk om als ZZP-er een deel van de energiekosten van de fiscale winst af te trekken en de BTW over de energie terug te vragen. Dit geldt voor dat deel van de energie die je thuis voor zakelijke doeleinden hebt gebruikt. Daarnaast kan je als ZZP-er nog meer van de belasting aftrekken als de Belastingdienst de werkruimte waarin je thuis werkt als zelfstandig kantoor ziet. Hier gelden wel specifieke regels voor, maar dat kan een accountant of belastingadviseur goed uitleggen.

De energie die je als ZZP-er thuis zakelijk gebruikt, kan afgetrokken worden van de fiscale winst. Dit als je thuis werkt met zakelijke apparaten die energie verbruiken en die op de ondernemingsbalans staan.

Hiervoor kan de volgende rekenmethode gebruikt worden:

A = Het aantal Watt dat het apparaat gebruikt.

B = Het aantal uur dat het apparaat per dag aanstaat.

C = Het aantal dagen dat het apparaat per jaar aanstaat.

Aantal kilowattuur = (A x B x C) / 1000 x tarief per kilowattuur

Dit bedrag kan je aftrekken van de fiscale winst.

 

BTW terugvragen die over de zakelijke energie betaald is

Voor de aftrek van de BTW gelden er andere regels. Ook als uw werkruimte niet apart van de woning staat, mag je de BTW aftrekken die je betaald hebt voor uitgaven voor de werkkamer. Dit kan als je de goederen deels of geheel zakelijk voor het bedrijf gebruikt en je de goederen en diensten gebruikt voor het maken van omzet die belast is met btw. Dit geldt dus ook voor de energie die je zakelijk gebruikt.

Als je als ZZP-er thuis werkt, wordt de energie die je voor de werkkamer gebruikt vaak niet apart gemeten. Daarom wordt het zakelijke energiedeel meestal bepaald aan de hand van de verhouding van het deel van het oppervlak van het hele huis met dat deel van het huis dat voor zakelijke doeleinden gebruikt wordt. Op basis hiervan kan het aftrekbare deel van de BTW bepaald worden.

Energiekosten werkruimte = (vloeroppervlak werkruimte in m2 x totale energiekosten huis ) / Totale vloeroppervlak huis in m2

Hiermee kan de BTW over de energiekosten van de werkruimte bepaald worden. Dit BTW bedrag kan teruggevraagd worden.

  • Deel deze post